1.11 Ngày kỷ niệm năm hợp đồng

1.11 Ngày kỷ niệm năm hợp đồng: là ngày lặp lại hàng năm của Ngày hợp đồng bứt đầu hiệu lực. Nếu năm không có ngày này, ngày cuối tháng tương ứng sẽ là Ngày kỷ niệm năm hợp đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.