1.12 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng

1.12 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng: là ngày lặp lại mỗi tháng của Ngày hợp đồng bắt đầu hiệu lực. Nếu tháng không có ngày này, ngày cuối tháng sẽ là Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.