1.13 Ngày đáo hạn hợp đồng

1.13 Ngày đáo hạn hợp đồng: là ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm được ghi trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm nếu hợp đồng vẫn còn hiệu lực vào thời điểm đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.