1.20 Lãi suất đầu tư

1.20 Lãi suất đầu tư: là mức lãi suất đầu tư thu được từ việc Dai-ichi Life Việt Nam sử dụng nguồn vốn từ Quỹ liên kết chung để đầu tư, sau khi trừ Phí quản lý quỹ. Lãi suất đầu tư sẽ không thấp hơn lãi suất đầu tư tối thiểu cam kết của Dai-ichi Life Việt Nam được quy định tại điều 23.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.