Lãi suất tiền gửi về 0% thì lợi tức bảo hiểm nhân thọ như thế nào ?

Đề xuất của VAFI (Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ) về hạ lãi suất tiền gửi bằng 0% gần đây làm nhiều khách hàng băn khoăn về BHNT. Vậy khi nó xảy ra thì các sản phẩm tài chính, lãi suất bảo hiểm nhân thọ bị ảnh hưởng như thế nào ?