Chi phí bảo hiểm rủi ro

Chi phí bảo hiểm rủi ro là gì? Chi phí bảo hiểm rủi ro là gì và được tính như thế nào trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam

Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy tắc và điều khoản hợp đồng sản phẩm bảo hiểm này. Mức chi phí bảo hiểm rủi ro được tính dựa trên cơ sở rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, theo độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của người được bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm rủi ro được điều chỉnh theo tuổi đạt được của Người được bảo hiểm và tương ứng với Số tiền bảo hiểm.

Xem đầy đủ các loại chi phí bảo hiểm tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.