Chi phí khai thác của sản phẩm bổ sung

Chi phí khai thác của sản phẩm bổ sung là gì và được quy định như thế nào?

Chi phí khai thác của sản phẩm bổ sung có trong hợp đồng bảo hiểm khi khách hàng mua kèm bảo hiểm bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

  • Chi phí khai thác của sản phẩm bổ sung sẽ được khấu trừ từ phí bảo hiểm đóng vào, tùy thuộc vào năm phí barao hiểm và được tính trên tỉ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm. Chi phí này giảm dần theo các năm và cố định từ năm thứ 6 trở đi là 2.5%.
  • VD: phí sản phẩm bổ sung là 500k, vậy chi phí khai thác sản phẩm này tại năm thứ 6 là: 2.5% x 500.000đ = 12.500 VNĐ

Xem đầy đủ các loại chi phí cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Liên hệ tư vấn bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi miễn phí: 0933 213 692 Ms Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.