Chi phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng

Chi phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng là gì?

Chi phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng.

Tỷ lệ chi phí rút một phần Giá trị tài khoản hợp đồng bằng với tỷ lệ của Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và được tính trên tỷ lệ % của số tiền rút so với Giá trị tài khoản hợp đồng. Chi phí này chỉ áp dụng cho 9 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm các loại chi phí cơ bản khác trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

One Reply to “Chi phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng”

  1. em mua bảo hiểm daiichi life 15 năm mỗi năm 10 triệu..
    em đóng được 1 năm rồi.
    em cần tiền nên muốn rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng có được không?
    và sẽ rút được bao nhiêu tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.