Điều 4: THỜI HẠN XEM XÉT LẠI của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Điều 4: THỜI HẠN XEM XÉT LẠI của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có nội dung như sau:

ĐIỀU 4: THỜI HẠN XEM XÉT LẠI

Trong thời hạn 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm được phát hành, và với điều kiện là chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm. Trong thời gian này, nếu Bên mua bảo hiểm trả lại Hợp đồng bảo hiểm cho Dai-ichi Life Việt Nam cùng với văn bản yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hoàn trả lại phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đã đóng, không tính lãi, sau khi khấu trừ chi phí khám, xét nghiệm y khoa liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

Xem Video giải thích về điều khoản 21 ngày hoặc

xem đầy đủ hơn 20 Video về Bảo Hiểm Dai-ichi-life TẠI ĐÂY!


Tài liệu chỉ mang tính tham khảo


Liên hệ: 0933 213 692 Ms Thảo – tư vấn bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam.


Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ | Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi-life | Dai i chi life | Bảo Hiểm Nhân Thọ | Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ | Công Ty Bảo Hiểm Dai-ichi Life | Hotline tổng đài đai i chi | đai chi life | Kinh Doanh Bảo Hiểm Dai-ichi-life | Mua BHNT thông minh | Tuyển dụng tư viên BHNT | Kênh Youtube Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi | Dai-ichi-life Insurance English | Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.