1.14 Ngày đến hạn nộp phí

1.14 Ngày đến hạn nộp phí: là ngày đến hạn nộp Phí bảo hiểm theo định kỳ nộp phí được ghi trên Giấy Chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.