1.22 Phí bảo hiểm cơ bản

  • Phí bảo hiểm cơ bản là số tiền Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ cho mỗi Năm phí bảo hiểm và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung (nếu có). Phí bảo hiểm cơ bản được xác định phụ thuộc vào Số tiền bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm và không được thấp hơn phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu theo quy định của Dai-ichi Life Việt Nam tại từng thời điểm.
Facebook Comments & Like & Share
1.22 Phí bảo hiểm cơ bản
Đánh giá ngay

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Design by: Cuộc Sống Đẹp Tươi Đây là website cá nhân chia sẻ những kinh nghiệm bản thân về bảo hiểm nhân thọ.
Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi