1.23 Phí bảo hiểm đóng thêm

1.23 Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm: Ngoài phần phí bảo hiểm cơ bản, Bên mua bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm nếu tham giao vào quỹ liên kết chung; khoản phí này gọi là Phí bảo hiểm đóng thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.