1.24 Phí bảo hiểm được phân bổ

1.24 Phí bảo hiểm được phân bổ: là phần phí bảo hiểm được phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng để hưởng lãi và làm tăng giá trị tài khoản hợp đồng, sau khi đã trừ đi Chi phí ban đầu.

2 Replies to “1.24 Phí bảo hiểm được phân bổ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.