1.24 Phí bảo hiểm được phân bổ: là phần phí bảo hiểm được phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng để hưởng lãi và làm tăng giá trị tài khoản hợp đồng, sau khi đã trừ đi Chi phí ban đầu.

1.24 Phí bảo hiểm được phân bổ

2 thoughts on “1.24 Phí bảo hiểm được phân bổ

 • 6 Tháng Năm, 2017 at 4:41 chiều
  Permalink

  Visitor Rating: 5 Stars

  Reply
 • 6 Tháng Năm, 2017 at 4:43 chiều
  Permalink

  Visitor Rating: 5 Stars

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *