1.7 Người thụ hưởng

1.7 Người thụ hưởng: là cá nhân, hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này theo thứ tự ưu tiên nhận quyền lợi barohieerm được quy định tại điều 16.1 Người thụ hưởng được ghi tên trong Giấy Yêu cầu bảo hiểm, Giấy Chứng nhận bảo hiểm và các thỏa thuận bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm (nếu có)

 

Tư vấn bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam 0933 213 692 Ms Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.