Bảng lãi suất dành cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi-life

Bảng lãi suất dành cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi-life

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, ngoài quyền lợi từ các sản phẩm bảo hiểm thì còn được tính lãi suất. Dưới đây là bảng lãi suất từ công ty Dai-ichi-life Việt Nam công bố hàng năm. Bảng lãi suất