Chi phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ là gì, được quy định như thế nào?

Chi phí ban đầu là toàn bộ các khoản tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam được phép khấu trừ hàng năm theo tỉ lệ do Dai-ichi Life Việt Nam quy định trước khi Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào quỹ liên kết chung.

Xem thêm đầy đủ các loại chi phí trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

 

Facebook Comments & Like & Share
Chi phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *