Chi phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ

Chi phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ là gì, được quy định như thế nào ?

Chi phí ban đầu là toàn bộ các khoản tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam được phép khấu trừ hàng năm theo tỉ lệ do Dai-ichi Life Việt Nam quy định trước khi Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào quỹ liên kết chung.

Xem thêm đầy đủ các loại chi phí trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thẻ chăm sóc sức khỏe Dai-ichi 2020 : Các bệnh viện liên kết bảo lãnh viện phí tại TP.HCM

Liên hệ điện thoại hoặc Zalo Dai-ichi tư vấn tài chính Trần Thị Thảo : 0933 213 692

Quét Zalo bảo hiểm nhân thọ tư vấn miễn phí Dai-ichi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.