Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là gì?

+ Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: là khoản chi phí bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đông bảo hiểm trước thời hạn.

  • Chi phí này được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên trung bình của phí bảo hiểm cơ bản quy năm của 12 tháng liền kề trước đó. Chi phí này chỉ áp dụng cho 9 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm. Từ năm thứ 10 trở đi là 0%.

Xem thêm các loại chi phí cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm.

Facebook Comments & Like & Share
Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *