Chi phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng là gì?

Chi phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng.

Tỷ lệ chi phí rút một phần Giá trị tài khoản hợp đồng bằng với tỷ lệ của Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và được tính trên tỷ lệ % của số tiền rút so với Giá trị tài khoản hợp đồng. Chi phí này chỉ áp dụng cho 9 năm đầu của hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm các loại chi phí cơ bản khác trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Facebook Comments & Like & Share
Chi phí rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Design by: Cuộc Sống Đẹp Tươi Đây là website cá nhân chia sẻ những kinh nghiệm bản thân về bảo hiểm nhân thọ.
Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi