One Reply to “Kênh youtube tư vấn bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi-life”

  1. Tôi có chơi báo hiếm dai_iche vào tháng 11 năm 2015 vào tháng 4nam 2016 tôi bị và chạm người ta dành tôi mà trước đó tôi chưa hiểu ly do mà tại sao bị người ta đánh và tôi nhập viên mất 1thang sau khi ra viên tôi hoàn tắt ho so cho bên bảo hiểm chỉ thiếu báo cao su việc bên công an đến khi tôi xin duoc bằng báo cáo công an thì bên báo hiếm thông báo không thành toán che do này nua và hiện báo hiếm hẹn tôi sau 1nam mới giải quyết
    Vậy như the co dung với luật báo hiếm ko?
    Thông tin xin quý nhận viên gửi vào hôm thu
    Phamquangminh15031983 @gmail.com
    Guip tôi xin cam on

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.