Lãi suất tiền gửi về 0% thì lợi tức bảo hiểm nhân thọ như thế nào ?

Đề xuất của VAFI (Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ) về hạ lãi suất tiền gửi bằng 0% gần đây làm nhiều khách hàng băn khoăn về BHNT. Vậy khi nó xảy ra thì các sản phẩm tài chính, lãi suất bảo hiểm nhân thọ bị ảnh hưởng như thế nào ?

3 LOẠI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Thị trường bảo hiểm nhân thọ hiện nay có 3 dòng sản phẩm chính: Bảo hiểm truyền thống, Bảo hiểm liên kết đơn vị, Liên kết chung. Dưới đây là một số thông tin để quý khách tham khảo so sánh nên mua loại nào phù hơp.

So sánh 3 loại bảo hiểm nhân thọ trên thị trường

Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì ?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 135/2012/TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư và có các đặc điểm sau:

1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

2. Bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm của mình để mua các đơn vị của các quỹ liên kết đơn vị do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập, được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư. Việc mua, bán các đơn vị quỹ chỉ được thực hiện giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 135/2012/TT-BTC. Và tìm hiểu về các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị tại Dai-ichi Life Việt Nam có thể liên hệ: 0933 213 692 Ms Thảo để được tư vấn.

Bảo hiểm liên kết chung – UL là gì ?

Căn cứ Điều 2, Thông Tư 52/2016/TT – BTC thì sản phẩm bảo hiểm liên kết chung có những đặc điểm sau đây:

1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

2. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các Khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống là gì ?

Bảo hiểm nhân thọ ban đầu được các công ty bảo hiểm kinh doanh là các sản phẩm bảo hiểm truyền thống. Các sản phẩm này vẫn còn được kinh doanh cho đến nay và có những đặc điểm sau:

Đặc điểm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống

 1. Phí bảo hiểm cố định trong suốt thời hạn hợp đồng
 2. Thời gian đóng phí được ấn định bằng số năm cụ thể
 3. Là bảo hiểm hỗn hợp thiên về tích lũy và bảo vệ
 4. Phí bảo hiểm cao, giá trị bảo hiểm thấp (so với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị)
 5. Hết thời hạn đóng phí không nên đáo hạn ngay bởi giá trị hoàn lại sẽ thấp hơn tổng phí đã đóng. Nên đáo hạn sau khi hết thời gian đóng phí một vài năm để đảm bảo kế hoạch tài chính dài hạn

Dai-ichi có dòng sản phẩm rất tốt dành cho quý khách hàng và doanh nghiệp. Với những ưu điểm thì việc sở hữu ngay hợp đồng BHNT truyền thống trở nên đơn giản hơn.

Ưu điểm bảo hiểm nhân thọ truyền thống là gì ?

 • Thời gian đóng phí ngắn, thời gian bảo hiểm dài (trừ bảo hiểm tích lũy giáo dục)
 • Đính kèm quyền lợi bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng ngay trong quyền lợi chính của sản phẩm (ví dụ như các gói bảo hiểm truyền thống của Daiichi. Liên hệ ngay Zalo / Điện thoại: 0933 213 692 Ms Thảo.)
 • Nếu đóng phí đủ thời gian quy định, hợp đồng không bao giờ bị mất hiệu lực như dòng liên kết chung

Bảo hiểm nhân thọ truyền thống cũng có hạn chế: 

 • Do bảo hiểm truyền thống thiên về tích lũy và bảo vệ nên phí bảo hiểm thường cao, vì vậy nhiều khách hàng khó có đủ điều kiện để mua bảo hiểm với giá trị bảo vệ cao
 • Thời gian đóng phí cố định
 • Không được rút tiền trước thời gian đáo hạn, nếu cần rút phải vay từ giá trị tài khoản
 • Chỉ được mua thêm sản phẩm bổ trợ trong 06 tháng sau khi cấp hợp đồng
 • Thời gian đóng phí dài với số tiền cố định, nên nếu bên mua bảo hiểm không có thu nhập ổn định thì cũng là rủi ro

LÃI SUẤT TIỀN GỬI VỀ 0% THÌ BHNT ẢNH HƯỞNG GÌ ?

Lãi suất tiền gửi có về 0% được hay không ?

Lãi suất tiền gửi có thể về 0% hay không? Về lý thuyết thì có thể, nhưng theo tình hình kinh tế tại thời điểm đó mà có khả thi hay không.

Nếu vốn là một loại hàng hóa, thì dựa trên lý thuyết cung cầu về vốn có thể hiểu nôm na như sau: Lãi suất tiền gửi ngân hàng là giá mua vốn của ngân hàng và lãi suất cho vay giá bán vốn. Nếu muốn lãi suất giảm thì nguồn cung vốn phải tăng nguồn cầu vốn giảm mạnh. Vậy hiểu cơ bản là nền kinh tế phải thừa vốn thì giá mua vốn mới giảm xuống. Nhưng theo thực tế thì người dân đang cần vốn rất nhiều, có nghĩa là nguồn cầu vốn rất nhiều. Từ đó, khả năng giảm lãi suất tiền gửi về 0% tại thời điểm này là chưa phù hợp thực tế.

Ngoài ra, về mặt cơ cấu dân số Việt Nam lực lượng trẻ nhiều, cần vốn để kinh doanh, khởi nghiệp… Khó có thể nói một trong vài ngày, vài tháng có thể làm nguồn cầu vốn giảm mạnh.

Dân số, lao động và việc làm của Việt Nam năm 2020. Nguồn: Tổng cục thống kê.

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Tùy vào sản phẩm KH Daiichi đang sở hữu là sản phẩm loại nào trong 3 loại trên: Truyền thống, liên kết chung, liên kết đơn vị. Những loại sản phẩm khác nhau sẽ có ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng từ việc lãi suất tiền gửi về 0%. Dưới đây là thông tin thêm về bảo hiểm nhân thọ để quý khách tham khảo khi lãi suất tiền gửi các ngân hàng về 0% do hội tài chính Việt Nam đề xuất.

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị: SP này không liên quan gì tới tiền gửi ngân hàng nên sự ảnh hưởng gần như là không.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chungUL: trong danh mục đầu tư của quỹ liên kết chung hiện nay thì có một tỷ trọng khá lớn là tiền gửi ngân hàng. Nếu lãi suất tiền gửi về 0% như đề xuất của VAFI  thì ban đầu tư của quỹ liên kết chung sẽ dịch chuyển phần tiền gửi ngân hàng sang trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Mức ảnh hưởng sẽ không nhiều, vì vốn đã được chuyển đi để bảo toàn lợi tức cho bên mua bảo hiểm / sản phẩm liên kết chung.

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống: ban đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ làm tương tự sản phẩm liên kết chung. Tuy nhiên, vì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải duy trì một khả năng thanh khoản cao để chi trả các quyền lợi bảo hiểm của khách hàng. Tiền gửi ngân hàng sẽ là một nơi an toàn để đảm bảo sự thanh khoản. Vì vậy, sẽ có một sự sụt giảm chút đỉnh trong lãi suất kỹ thuật dùng để định phí bảo hiểm;

Kết luận lãi suất tiền gửi về 0% theo đề xuất VAFI:

 • Sẽ có điều chỉnh giảm lãi suất trong thu nhập đầu tư của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống.
 • Sẽ gia tăng phí thanh khoản trong sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư.
 • Còn lãi suất cam kết trong dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung – UL thì ít ảnh hưởng nhất. Vì công ty bảo hiểm thường cam kết dựa trên trái phiếu chính phủ dài hạn là chủ yếu.

Xem thêm: Chi phí quản lý quỹ đầu tư là gì?

LIÊN HỆ TVTC DAI-ICHI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI / ZALO / TỔNG ĐÀI

Để mua được sản phẩm tốt, phù hợp với quý khách hàng (KH Dai-ichi-life) có thể tham khảo 4 bước đơn giản dưới đây. Một trong những bước này, là chọn được TVTC đúng, có tâm với nghề, có kinh nghiệm tư vấn + làm hồ sơ bồi thường + và ở gần để hỗ trợ bạn.

Mua bảo hiểm nhân thọ Daiichi qua 4 bước đơn giản nhất.

Tư vấn bảo hiểm nhân thọ Daiichi trung thực, hợp lý với nhiều gói bảo hiểm tốt nhất hiện nay. Với kinh nghiệm tư vấn và kiến thức từ trường ĐH Luật TP.HCM, bạn sẽ được tư vấn đầy đủ thông tin cho một hợp đồng hữu hiệu.

Liên hệ: 0933 213 692 Ms Thảo.

Trụ sở chính: Dai-ichi-life Việt Nam.

Địa chỉ: 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Có thể bạn đọc thêm: 

> Những lưu ý khi mua bảo hiểm nhân thọ

> Các điều luật bảo vệ người mua bảo hiểm nhân thọ nên biết

Trụ sở công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam tại 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.