Pháp luật quy định như thế nào về tiền đóng bảo hiểm?

Pháp luật quy định như thế nào về tiền đóng bảo hiểm? Bạn lo lắng việc tiền của bạn bị chuyển ra nước ngoài, sử dụng không đúng mục đich… Bạn yên tâm, vì trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000 đã quy định rõ việc sử dụng vốn của công ty BHNT.

Nội dung pháp luật quy định Đầu tư vốn


Điều 98Đầu tư vốn.
1.Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và đápứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.
2.Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở ViệtNam trong các lĩnh vực sau đây:
a)Mua trái phiếu Chính phủ;
b)Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
c)Kinh doanh bất động sản;
d)Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
đ)Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;
e)Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
3.Chính phủ quy định cụ thể danh mục đầu tư thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản2 Điều này và tỷ lệ vốn nhàn rỗi được phép đầu tư vào mỗi danh mục đầu tư nhằmbảo đảm cho doanh nghiệp bảo hiểm luôn duy trì được khả năng thanh toán.

Nguồn: http://vbpl.vn/botaichinh/

Điều 98 quy định về việc đầu tư vốn của công ty, doanh nghiệp bảo hiểm.

Trên đây là quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam hiện hành về việc Đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng.

Liên hệ tư vấn bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi-life Việt Nam

  • Điện thoại / Zalo / Facebook: 0933 213 692 Trần Thị Thảo.
  • Trụ sở chính: 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3, TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.