3 đời Tổng thống Mỹ nói về bảo hiểm nhân thọ

3 đời Tổng thống Mỹ nói về bảo hiểm nhân thọ

3 đời Tổng thống Mỹ nói về bảo hiểm nhân thọ có ích cho người dân. Ngoài ra, còn có nhiều doanh nhân nổi tiếng, nhà sư, thủ tướng anh, thủ tướng Liên Xô (Nga)… 9 người sau đây thật