Chặt dừa bị đứt ngón tay có được nhận tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi-life ?

Khách hàng ở nhà làm nông, chặt dừa không may bị trúng tay và đứt mất một ngón tay. Vào bệnh viện được tháo khớp, và có mua bảo hiểm hiểm nhân thọ. Vậy làm sao để khách hàng nhận

Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao – sản phẩm bổ sung Dai-ichi-life

Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao - sản phẩm bỗ trợ BHNT Dai - i - chi life

Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao – sản phẩm bổ sung Dai-ichi-life. Đây là một sản phẩm tốt, phù hợp với hiện trạng môi trường sống nhiều rủi ro và xã hội kém an toàn tại Việt Nam

Bảo hiểm nhân thọ – ‘Chiếc bùa hộ mệnh’ của gia đình tôi

Bảo hiểm nhân thọ – ‘Chiếc bùa hộ mệnh’ của gia đình tôi

Bố mẹ tôi đã qua tuổi 60 nhưng trong gia đình ai cũng yên tâm vì có bảo hiểm nhân thọ. Nó như “thần hộ mệnh” để giúp ba mẹ yên vui lúc tuổi già. Người ta vẫn thường nói