Làm thẻ tín dụng Sacombank với Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Làm thẻ tín dụng Sacombank với Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hiện nay, tại ngân hàng Sacombank có sản phẩm thẻ tín dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi-life. Đây là sản phẩm của ngân hàng phục vụ cho khách hàng Dai-ichi-life. Điều này chứng tỏ,