Tại sao bảo hiểm nhân thọ lại ít tin tức tốt?

Tại sao khi nhắc đến bảo hiểm nhân thọ, khách hàng thường nghĩ tới thông tin chưa tốt về BHNT. Đây là tâm lý chung cho các sản phẩm trên giấy như: BHNT, bất động sản hình thành trong tương lai, hợp đồng góp vốn, hợp đồng thương mại dịch vụ… 

Tin tức bảo hiểm nhân thọ

Sau đây là những lý do mà chúng tôi thống kê được với xác suất cao:

  1. Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm:

Trong luật kinh doanh bảo hiểm, đạo đức nghề nghiệp của BHNT hay phi nhân thọ, đều có quy định rõ ràng về việc đưa tin tức về BHNT. Khi khách hàng xảy ra sự cố, thì công ty bảo hiểm nhân thọ không được dùng tin tức đau buồn này để marketing về sản phẩm hay doanh nghiệp đó. Nếu có sự kiện marketing này, thì đó cũng là đến từ sự đồng ý từ khách hàng, của bên mua bảo hiểm.

Bên cạnh đó, các tin chưa tốt về bảo hiểm, lại không có quy định. Nên việc tin tức chưa tốt tràn lan trên internet là một điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, khi tin tức về BHNT không tốt xuất hiện quá nhiều so với tin tốt, thì niềm tin của người dân đối với ngành bảo hiểm sẽ giảm sút. Điều này có thể gây tổn thương cho cả nền kinh tế trong mọi ngõ ngách. Nó ảnh hưởng đến từng người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp.

Xem thêm: Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ đối với nền kinh tế

2. Tâm lý người mua bảo hiểm nhân thọ:

Thông thường, người mua bảo hiểm nhân thọ sẽ không chia sẻ rằng mình đang sử dụng tiền bảo hiểm nhân thọ của người khác sau khi xảy ra rủi ro để lại. Và cũng không ai mong muốn sự kiện bảo hiểm xảy đến với bản thân, với người thân của bên mua bảo hiểm. Vì vậy, đây cũng là một lý do mà đa số thông tin tốt về bảo hiểm nhân thọ không được đưa đến rộng rãi cho người dân.

3. Hợp đồng bảo hiểm:

Một hợp đồng bảo hiểm thường sẽ có nhiều trang, quy định rõ ràng các điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, người mua bảo hiểm thường không đọc hoặc đọc rất sơ sài về các điều khoản này. Vì vậy, thường hiểu sai rằng là bảo hiểm nhân thọ phải bồi thường tất cả các sự kiện các rủi ro xảy ra đối với khách hàng. Đây là một cách hiểu chưa đúng, vì hợp đồng bảo hiểm chỉ bồi thường các khoản trong quy định của hợp đồng bảo hiểm mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.